(+47) 22 25 77 20
    post@pappogmembraner.no

Våre produkter og tjenester

Vi arbeider med flate tak, takbelegg, membraner, papp og folie


Vi har tekket et stort antall flate tak, membraner i betong konstruksjoner spesialmembraner som tåler direkte pålegging av veiasfalt, våtromsmembran mm.

Flate og svakt hellende tak tekker vi med takbelegg og membraner som har helt spesielle egenskaper med hensyn til UV og aldrings-bestandighet, kuldefleksibilitet, heft og tetthet

Vi tekker alt fra terrasser, garager og bolighus til store forretningsbygg, boligblokker og kjøpesenter.

Vi er blitt kjent for: Faglig/dyktig kompetanse, punktlighet, gode samarbeidsevner, løsningsorienterte, inkluderende, god oppfølging og gode referanser


Sveisemembraner

Mataki Sveisemembran benyttes til vanntetting i konstruksjoner hvor det kreves fast forbindelse i hele flaten mellom membran og underlag. Aktuelle konstruksjoner er broer, parkeringsdekker, betongbuer, tunneler og kulverter. Når Mataki Sveisemembran er korrekt lagt på primet betongdekke, kan veiasfalt legges ut med maskin direkte på membranen.     Mataki Sveisemembran (TREMA TM.5) er beregnet helsveiset […]

   Stikkord: , ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester
Les mer »

Parkeringsdekker

  Parkeringsdekker primes og tekkes med 2-lags asfaltmembran lagt i varm asfalt (grytetekking)

   Stikkord: ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester
Les mer »

Radonsperre

Mataki benyttes som radonsperre og fuktsperre for gulv på grunn. I de siste årene har man blitt mer oppmerksom på at radon i boliger medfører økt helsefare. Derfor søker man å bedre beskyttelsen i bygget ved å legge inn et sperresjikt i grunnkonstruksjonen for å stoppe luft- og gasslekkasjer. Radongass vil i større konsentrasjoner utgjør […]

   Stikkord: , ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester
Les mer »

Våtromsmembraner

Sarnafil G 476-15 med tykkelse 1,5 mm tilfredsstiller kravene som er angitt i Byggebransjens våtromsnorm blad 53.120 for banevarer som skal beskyttes med påstøp eller lignende. Sarnafil våtromsmembraner Sarnafil G 476 er en vanntrykkfolie av mykgjort PVC med en kjerne av glassfiber. Sarnafil G 476 er tilsatt stabilisatorer for å gjøre produktet bestandig mot høye […]

Les mer »

Blikkenslager

Vi utfører enklere blikkenslagerarbeid i forbindelse med utskifting av bordtakbeslag, gavelbeslag, vidskibeslag, takrenner og nedløp.

Les mer »

To lags tekking

Makati er en to-lags taktekking av takbelegg med SBS-polymérasfalt. Overlaget helklebes til underlaget ved helsveising. Montering Makati festes mekanisk ved at Mataki underlag monteres med skiver og skruer/bolter; eller på tretak med vanlig pappstift / kramper. Overlaget helsveises deretter til underlagsbelegget til en heldekkende membran. For mer informasjon klikk på monteringsanvisning. NBI Makati underlag har […]

Les mer »

Ett lags tekking

Mataki er et ett-lags takbelegg beregnet brukt for taktekking på skrå og flate tak. Benyttes på alle vanlige underlag, både i varme kompakte tak og luftede takkonstruksjoner. Velegnet til både nybygg og rehabilitering       Mataki kan legges på alle vanlige underlag av tre, betong, lettbetong eller varmeisolerende plater. Produktet har som stamme en […]

   Stikkord: ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester
Les mer »

Samarbeidspartnere

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo - Tlf.: (+47) 902 42 518 - post@pappogmembraner.no