(+47) 22 25 77 20
    post@pappogmembraner.no

Stikkord: Fuktsperre


Radonsperre

Mataki benyttes som radonsperre og fuktsperre for gulv på grunn. I de siste årene har man blitt mer oppmerksom på at radon i boliger medfører økt helsefare. Derfor søker man å bedre beskyttelsen i bygget ved å legge inn et sperresjikt i grunnkonstruksjonen for å stoppe luft- og gasslekkasjer. Radongass vil i større konsentrasjoner utgjør […]

   Stikkord: , ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester
Les mer »

Samarbeidspartnere

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo - Tlf.: (+47) 902 42 518 - post@pappogmembraner.no