(+47) 22 25 77 20
    post@pappogmembraner.no

Stikkord: Kulverter


Sveisemembraner

Mataki Sveisemembran benyttes til vanntetting i konstruksjoner hvor det kreves fast forbindelse i hele flaten mellom membran og underlag. Aktuelle konstruksjoner er broer, parkeringsdekker, betongbuer, tunneler og kulverter. Når Mataki Sveisemembran er korrekt lagt på primet betongdekke, kan veiasfalt legges ut med maskin direkte på membranen.     Mataki Sveisemembran (TREMA TM.5) er beregnet helsveiset […]

   Stikkord: , ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester
Les mer »

Samarbeidspartnere

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo - Tlf.: (+47) 902 42 518 - post@pappogmembraner.no