(+47) 22 25 77 20
    post@pappogmembraner.no

Stikkord: Mataki


Sveisemembraner

Mataki Sveisemembran benyttes til vanntetting i konstruksjoner hvor det kreves fast forbindelse i hele flaten mellom membran og underlag. Aktuelle konstruksjoner er broer, parkeringsdekker, betongbuer, tunneler og kulverter. Når Mataki Sveisemembran er korrekt lagt på primet betongdekke, kan veiasfalt legges ut med maskin direkte på membranen.     Mataki Sveisemembran (TREMA TM.5) er beregnet helsveiset […]

   Stikkord: , ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester
Les mer »

Radonsperre

Mataki benyttes som radonsperre og fuktsperre for gulv på grunn. I de siste årene har man blitt mer oppmerksom på at radon i boliger medfører økt helsefare. Derfor søker man å bedre beskyttelsen i bygget ved å legge inn et sperresjikt i grunnkonstruksjonen for å stoppe luft- og gasslekkasjer. Radongass vil i større konsentrasjoner utgjør […]

   Stikkord: , ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester
Les mer »

To lags tekking

Makati er en to-lags taktekking av takbelegg med SBS-polymérasfalt. Overlaget helklebes til underlaget ved helsveising. Montering Makati festes mekanisk ved at Mataki underlag monteres med skiver og skruer/bolter; eller på tretak med vanlig pappstift / kramper. Overlaget helsveises deretter til underlagsbelegget til en heldekkende membran. For mer informasjon klikk på monteringsanvisning. NBI Makati underlag har […]

Les mer »

Samarbeidspartnere

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo - Tlf.: (+47) 902 42 518 - post@pappogmembraner.no