(+47) 22 25 77 20
    post@pappogmembraner.no

Blikkenslager

a31

Vi utfører enklere blikkenslagerarbeid i forbindelse med utskifting av bordtakbeslag, gavelbeslag, vidskibeslag, takrenner og nedløp.


Samarbeidspartnere

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo - Tlf.: (+47) 902 42 518 - post@pappogmembraner.no