(+47) 22 25 77 20
    post@pappogmembraner.no

Radonsperre

a52Mataki benyttes som radonsperre og fuktsperre for gulv på grunn.

I de siste årene har man blitt mer oppmerksom på at radon i boliger medfører økt helsefare. Derfor søker man å bedre beskyttelsen i bygget ved å legge inn et sperresjikt i grunnkonstruksjonen for å stoppe luft- og gasslekkasjer. Radongass vil i større konsentrasjoner utgjør en betydelig helsefare.

 

 

Radonsperre gir bedre helse
Radon som er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av uran (U-238), forekommer i varierende mengder i berggrunnen.

Høye konsentrasjoner av radongass finnes i alunskifer, granitt, løsmasser og morenegrunn. Hvor mye radon det vil sive inn i et hus fra grunnen er nesten umulig å forutsi før bygget er oppført og tatt i bruk.

Nedbrytningsstoffene fra radon kaller vi radondøtre. Disse påvirker mennesker ved innånding og kan føre til lungekreft. Radonkonsentrasjonen angis i becquerel radon per kubikkmeter inneluft (Bq/m3).
Komplett og enkelt system


   Stikkord: , ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester

Samarbeidspartnere

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo - Tlf.: (+47) 902 42 518 - post@pappogmembraner.no