(+47) 22 25 77 20
    post@pappogmembraner.no

Sveisemembraner

a62Mataki Sveisemembran benyttes til vanntetting i konstruksjoner hvor det kreves fast forbindelse i hele flaten mellom membran og underlag. Aktuelle konstruksjoner er broer, parkeringsdekker, betongbuer, tunneler og kulverter. Når Mataki Sveisemembran er korrekt lagt på primet betongdekke, kan veiasfalt legges ut med maskin direkte på membranen.

 

 

Mataki Sveisemembran (TREMA TM.5) er beregnet helsveiset til underlag av betong. Krav til heftfasthet til underlaget er avhengig av konstruksjon og bruksområde. Styrken i forbindelsen er avhengig av underlagets beskaffenhet og hvordan det er forbehandlet.
For å oppnå sterk og varig forbindelse må betongoverflater påføres egnet primer, og eventuelt også behandles før primingen.
Makati Primer har egenskaper som er tilpasset Makati Sveisemembran for best mulig vedheft.
Riktig lagt tåler Mataki Sveisemembran stående vann under høyt trykk
Egenskaper, materialoppbygging

Produktet består av en kraftig stamme av polyesterfiber som er impregnert og belagt med SBS elastomèrasfalt (en type syntetisk gummi).
Tykkelsen er på hele 5,0 mm.

Mataki Primer
Mataki Primer er beregnet til påføring av betongdekker for å gi sterk og varig forbindelse til Mataki Sveisemembran. Mataki Primer består av destillert bitumen, løsningsmiddel og spesielle vedheftingsmidler.

God vedheft er særlig viktig for å unngå blæredannelse fra eventuelt damptrykk, og for overføring av bremsekrefter.


   Stikkord: , ,
   Kategorier: Våre produkter og tjenester

Samarbeidspartnere

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo - Tlf.: (+47) 902 42 518 - post@pappogmembraner.no