(+47) 22 25 77 20
    post@pappogmembraner.no

Våtromsmembraner

a44Sarnafil G 476-15 med tykkelse 1,5 mm tilfredsstiller kravene som er angitt i Byggebransjens våtromsnorm blad 53.120 for banevarer som skal beskyttes med påstøp eller lignende.

Sarnafil våtromsmembraner
Sarnafil G 476 er en vanntrykkfolie av mykgjort PVC med en kjerne av glassfiber. Sarnafil G 476 er tilsatt stabilisatorer for å gjøre produktet bestandig mot høye og lave temperaturer. Det er også tilsatt fungicid. Sarnafil G 476 er ikke bestandig mot UV-stråling, olje og bitumen.

Folien leveres i to standard tykkelser. Standard farge på oversiden er rød. Undersiden er mørk grå.

Våtrom
Sarnafil G 476 benyttes som vanntettende sjikt i golv i våtrom, se fig. 1. Membranen kan brukes på underlag av betong eller bygningsplater. Den skal alltid overdekkes med en betongpåstøp eller egnet avrettingsmasse.

Tak, terrasser, parkeringsdekker
Sarnafil G 476 med tykkelse ≥ 1,5 mm kan brukes som vanntrykkfolie innebygd i f.eks. tak med trafikk, tak med beplantning samt til grunnvannisolering. Belegget legges løst og tildekkes. Belegget må ikke utsettes for sollys, og kan ikke benyttes med mekanisk innfesting.

Membranen er funksjonsprøvd i henhold til prøvemetode NT Build 230 «Bathrooms floors: Watertightness» med tilfredsstillende resultat.

Sarnafil G 476-15 med tykkelse 1,5 mm oppfyller alle krav til Vanntrykkfolie M3 som angitt i NS 3531.


Samarbeidspartnere

Kakkelovnskroken 2, 0954 Oslo - Tlf.: (+47) 902 42 518 - post@pappogmembraner.no